Hotel uprostred idylického horského panoramatu - Vrchol Malírské stezky v Saském Švýcarsku

Otisk

Zodpovědný provozovatel služeb
Panoramahotel Wolfsberg
Zum Wolfsberg 102
01814 Reinhardtsdorf / Bad Schandau

Majitel: Roland Helth
Druh podniku: Podnikatel
Komora: IHK Dresden
DIČ: DE 140 657 267

Kontakt:
Telefon: +49 (0) 3 50 28/85 99 00
Fax: + 49 (0) 3 50 28/85 99 13
panoramahotel-wolfsberg@t-online.de
www.hotel-wolfsberg.de

Záruka za obsah
Obsah našich stránek byl vytvořen s největší možnou pečlivostí. Za správnost, kompletnost a aktuálnost obsahů však nepřebíráme záruku. Jako poskytovatel služeb jsme v souladu s § 7 odst. 1 německého zákona o elektronických médiích zodpovědní za vlastní obsah na této internetové stránce podle všeobecných zákonů. Podle §§ 8 až 10 německého zákona o elektronických médiích však jako poskytovatel služeb nejsme povinni kontrolovat zprostředkované nebo cizí uložené informace, ani pátrat po okolnostech, které poukazují na protiprávní činnost. Povinnost odstranit, nebo zablokovat používání informací podle všeobecných zákonů tímto zůstává nedotčena. Takováto záruka je však možná až od momentu zjištění konkrétního porušení zákona. Po odhalení příslušného konkrétního porušení zákona takovéto obsahy bezodkladně odstraníme. Naše nabídka obsahuje odkazy na externí stránky třetích osob, na jejichž obsah nemáme žádný vliv. Proto rovněž nemůžeme nést zodpovědnost za tyto cizí obsahy. Za obsahy na odkazovaných stránkách nesou z odpovědnost poskytovatelé nebo provozovatelé těchto stránek.

úvěr
Adam Verlag Dresden, F. Exß, H. Schulze

© 2013